Wonen in de stad

Site 'Wonen in de stad' bestaat uit een aantal woonerven die gelegen zijn in Mechelen. Op elke locatie wonen 5 tot 22 cliënten onder begeleiding. De cliënten hebben naast hun verstandelijke beperking weinig of geen ernstige bijkomende problemen. Ze genieten van een huiselijke sfeer en kleinschaligheid. De begeleiding is continu aanwezig of telefonisch oproepbaar.

  • In de 'Schijfstraat' bieden we woonondersteuning aan 16 cliënten. Ook cliënten met een verminderde mobiliteit kunnen hier terecht.
  • In de 'Lange Nieuwstraat' bieden we ondersteuning aan 23 cliënten die in 4 aaneengeschakelde huizen wonen.
  • In de 'Merodestraat' kunnen 19 cliënten gehuisvest worden.
  • In de 'Galgestraat' en de 'Grote Nieuwedijkstraat' bieden we woonondersteuning aan 20 cliënten.

Binnen 'Wonen in de Stad' wordt ingezet op het verankeren in de buurt en op het deelnemen aan het gewone leven in de maatschappij.

Ook de Dienst Mobiele Ondersteuning (DMO) maakt deel uit van deze site. Zij ondersteunen cliënten bij hun hulpvraag binnen hun eigen thuissituatie. Cliënten wonen zelfstandig of met familie of met maximum 2 andere cliënten samen.

Cliënten kunnen steeds terecht op de site aan de Kapelweg in Sint-Katelijne-Waver om andere cliënten te ontmoeten of om samen leuke activiteiten te doen.