Visie

Borgerstein biedt ondersteuning en begeleiding aan volwassenen met een verstandelijke beperking. Samen met jou gaan we op zoek naar wat jij nodig hebt en jij graag wil. We helpen jou bij de uitbouw van een zo zelfstandig en kwaliteitsvol leven. We willen je alle kansen bieden om je eigen weg te gaan, rekening houdend met je ontwikkeling en je draagkracht. Dit doen we samen met jou en je netwerk, maar ook met vrijwilligers en partners in de buurt.

We hechten veel belang aan volgende principes in het ondersteuningsproces:

Zorg op maat

Elke cliënt is verschillend. Daarom proberen we jouw individuele zorgvraag te verhelderen en te vertalen in een individueel handelingsplan. 

Inspraak

Jouw stem is belangrijk. Je bepaalt mee welke ondersteuning voor jou een meerwaarde kan zijn. Er zijn verschillende kanalen die je kan gebruiken om je stem te laten horen. Er zijn cliëntenvergaderingen, er is een cliëntenraad en cliënten kunnen ook gebruik maken van het 'vertel-het-ons-kaartje' en de klachtenprocedure. Klik hier voor meer info.

Netwerk als actieve en betrokken partner

Veel cliënten hebben een netwerk van familie en vrienden. Wij nodigen het netwerk van elke cliënt uit om de ondersteuning mee uit te bouwen.

Inclusie

Zowel jij als Borgerstein maken deel uit van de bredere samenleving. Algemene maatschappelijke waarden geven mee richting aan de manier waarop wij ondersteuning organiseren. Voor zover het kan en wenselijk is voor de cliënt is ‘deelname aan het reguliere maatschappelijk leven’ onderdeel van het ondersteuningsproces. De laatste jaren zien we in de brede samenleving de nadruk op een ‘gezonde levensstijl’ toenemen: gezonde voeding en beweging dragen bij tot een kwaliteitsvol leven. In Borgerstein nemen wij deze principes ook mee in onze ondersteuning.

Professionaliteit van medewerkers

Wij streven permanent naar het juiste evenwicht tussen ruimte geven en houvast bieden. Borgerstein investeert voortdurend in deskundigheid, creativiteit en engagement van medewerkers. Wij werken in een multidisciplinaire omgeving, zowel intern als extern. De verschillende disciplines samen zijn een meerwaarde in de ondersteuning van onze cliënten.