Stages

Borgerstein biedt boeiende stageplaatsen aan voor studenten uit diverse richtingen zoals begeleiders, verpleegkundigen, paramedici, ... Via stages kom je als student al vroeg in aanraking met de beroepswerkelijkheid. Ze laten je proeven van de dagelijkse realiteit van het beroep en geven je de kans om specifieke vaardigheden en attitudes te verwerven. Binnen Borgerstein proberen we dan ook om de stagemogelijkheden zo goed mogelijk af te stemmen op de theorie die je als student al kreeg aangeboden.

Interesse? Stuur snel een mail naar stage@borgerstein.be of neem contact op met de personeelsdienst: Cynthia De Hoef via 015 56 02 95.