Open plaatsen

Woonondersteuning

Wanneer je op zoek bent naar woonondersteuning gaan we steeds na of er een kamer vrij is en deze kamer geschikt is voor je. Een keuze maak je het best op basis van jouw wensen of noden. Sommige woonondersteuningsvormen sluiten niet per definitie aan op jouw situatie. Indien je op de wachtlijst komt, gaan we steeds na of we je al op een andere manier kunnen ondersteunen.

Dagondersteuning

Soms kan er ook een wachtlijst ontstaan voor dagondersteuning. In dat geval bekijken we samen met jou of we je tijdelijk al op een andere manier kunnen ondersteunen.

Sommige cliĆ«nten hebben een vraag naar individuele mobiele ondersteuning: een begeleider komt dan thuis ondersteunen. Deze vragen kunnen wij snel beantwoorden, op voorwaarde dat er geen bijkomende vraag is naar individuele woongelegenheid.

Voor meer informatie over onze verschillende ondersteuningsvormen, kan je terecht bij de maatschappelijke dienst: