Kwaliteit

Om de kwaliteit van onze dienstverlening hoog te houden en onszelf steeds te blijven verbeteren, werken we met een zelfevaluatiesysteem. De neerslag van de in- en externe audits, metingen, schalen, e.a. is terug te vinden in het Globaal Rapport dat jaarlijks wordt opgemaakt. Borgerstein is een vergunde zorgaanbieder die ondersteuning biedt aan volwassen personen met een verstandelijke beperking. Toezicht op de vergunde zorgaanbieders gebeurt door de Zorginspectie onder de vorm van inspecties en beleidsadvisering.