Inspraak

Een belangrijk inspraakforum is de bespreking van het handelingsplan. In het handelingsplan legt de cliënt, al dan niet bijgestaan door zijn/haar bewindvoerder en/of vertrouwenspersoon, in overleg met de begeleiding van Borgerstein de inhoud van zijn/haar ondersteuning vast. Minstens driejaarlijks wordt besproken aan welke doelen men zal werken en welke accenten in de ondersteuning gelegd worden.

Naast de formele inspraakorganen is er ook tijdens vele informele momenten ruimte voor inspraak. Het kan gaan over de aankleding van de woning, de keuze van uitstappen en vakanties, keuze van activiteiten in het dagcentrum, …