Hoe werken we?

Borgerstein is een vergunde zorgaanbieder die ook een erkenning heeft om Rechtstreeks Toegankelijke Hulp (RTH)te bieden. Elke meerderjarige persoon met een verstandelijke beperking kan een ondersteuningsvraag stellen aan Borgerstein. Als je (nog) geen persoonsvolgend budget hebt, kunnen wij dezelfde ondersteuning aanbieden als voor mensen die dit budget wel hebben, maar slechts in beperkte mate.

Voor personen die een persoonsvolgend budget (PVB) hebben, zal de hoogte van het budget mee bepalen hoe de ondersteuning vorm krijgt. Cliënten met een PVB kunnen er uiteraard ook voor kiezen slechts een deel van het budget in Borgerstein in te zetten, via een voucher of via cash.

Voor meer informatie over RTH en het persoonsvolgend budget verwijzen wij graag naar www.vaph.be of naar onze maatschappelijke dienst:

Met elke ondersteuningsvraag gaan wij, samen met jou en het netwerk, aan de slag. Als wij oordelen dat wij een passende ondersteuning kunnen bieden, starten wij de opnameprocedure. Soms kunnen wij de vraag niet onmiddellijk beantwoorden. Je kan ervoor kiezen om op de wachtlijst gezet te worden. Vanaf er opnamemogelijkheden zijn, word je dan gecontacteerd. Soms kunnen we geen passend antwoord geven op de zorgvraag. In de mate van het mogelijke verwijzen we dan graag door naar een passende voorziening.

Dienstverleningsovereenkomst (IDO)

Elke cliënt in Borgerstein krijgt een individuele dienstverleningsovereenkomst (IDO) waarin de geboden ondersteuning wordt gecontracteerd. In de IDO worden ook de verschillende woon- en leefkosten vastgelegd, die elke ondersteuning met zich meebrengt. Daarnaast worden een aantal collectieve rechten en plichten beschreven en is er ruimte voor een aantal belangrijke aspecten in verband met de privacy van elke cliënt. De IDO wordt bij elke opname uitvoerig besproken en toegelicht.

Trouw aan onze visie krijgt de ondersteuning die wij bieden ook vorm door de stem van cliënten en hun netwerk. Via de cliëntenraad en het collectief overlegorgaan wordt het perspectief van de gebruiker vertolkt en meegenomen in ons ondersteuningskader. Met het 'vertel-het-ons-kaartje' en de klachtenprocedure kan je bepaalde bezorgdheden delen en bespreken.