Het Park

In de nieuwe site ‘Het Park’ kunnen 70 cliënten in 6 groepen wonen. Je woont samen met andere cliënten en je beschikt over een eigen kamer waar je tijd en ruimte voor jezelf kan hebben. De leefruimte, keuken en badkamer deel je met je huisgenoten. De infrastructuur is specifiek aangepast aan de noden van de cliënten.

We streven ernaar om aan iedere cliënt die ondersteuning te geven die hij nodig heeft zodat hij een leven kan leiden naar eigen wensen, geluk en mogelijkheden. We proberen elke cliënt individueel te behandelen en zo goed mogelijk in te spelen op de vragen en noden (welzijn, therapie, zelfstandigheid, activiteiten). Naast dit individueel aanbod wordt er ook aandacht besteed aan vrije groepsmomenten met een spontane deelname van elke cliënt.

Vooral cliënten die nood hebben aan een heel specifieke infrastructuur kunnen hier verblijven:

  • Personen met een verstandelijke beperking en een bijkomende fysieke beperking
  • Personen met een verstandelijke beperking en psychische kwetsbaarheid
  • Personen met een verstandelijke beperking en autismespectrumstoornis (ASS)

Je kan rekenen op een multidisciplinair team van enthousiaste medewerkers met een jarenlange ervaring in de begeleiding en ondersteuning van personen met een beperking zoals de medische dienst (verpleegkundigen en artsen), een logopediste, een ergotherapeut, een kinesist en een dagcentrummedewerker.