Gemeente Gehandicaptenzorg Borgerstein

Open plaatsen

Woonondersteuning

Wanneer je op zoek bent naar woonondersteuning gaan we steeds na of er een kamer vrij is en deze kamer geschikt is voor je. Een keuze maak je het best op basis van jouw wensen of noden. Sommige woonondersteuningsvormen sluiten niet per definitie aan op jouw situatie. Indien je op de wachtlijst komt, gaan we steeds na of we je al op een andere manier kunnen ondersteunen.

Dagondersteuning

Er zijn geen wachtlijsten voor de dagondersteuning en individuele ambulante ondersteuning. We proberen jou met al je vragen te helpen.

Sommige cliënten hebben een vraag naar individuele mobiele ondersteuning: een begeleider komt dan thuis ondersteunen. Deze vragen kunnen wij ook snel beantwoorden, op voorwaarde dat er geen bijkomende vraag is naar individuele woongelegenheid.

Voor meer informatie over onze woon- en dagondersteuning, kan je terecht bij de maatschappelijke dienst: