Gemeente Gehandicaptenzorg Borgerstein

Woonondersteuning

De meeste cliënten maken gebruik van de collectieve woonondersteuning: ze verblijven dag en nacht in Borgerstein, wonen in leefgroepverband en worden permanent omringd door professionele begeleiding. Sommige cliënten verblijven 7 op 7 dagen in Borgerstein. Anderen verblijven hier deeltijds omdat ze bijvoorbeeld in het weekend naar huis gaan.

Borgerstein biedt verschillende vormen van woonondersteuning aan, afhankelijk van je mogelijkheden, de zorgvraag en de ondersteuningsnood. We vertrekken vanuit wat jij nodig hebt en jij graag wil. Samen met jou gaan we op zoek naar een 'thuis' die het best past. Er zijn verschillende locaties waar cliënten in leefgroepverband kunnen wonen: op Berkendries, in het hoofdgebouw en in de huizen in de stad.

2021 is het grote verhuisjaar voor Borgerstein. Eind van dit jaar verlaten we het hoofdgebouw en verhuizen we naar de nieuwbouw op de site en de huizen in de stad. We zetten de locaties even op een rijtje:

  • In de nieuwe site ‘Het Park’ zullen we 70 cliënten in 6 groepen kunnen laten wonen. Vooral cliënten die nood hebben aan een heel specifieke infrastructuur kunnen hier verblijven.
  • Met 58 cliënten trekken we naar de stad Mechelen.
    • In de 'Schijfstraat' bieden we woonondersteuning aan 16 cliënten. Ook cliënten met een verminderde mobiliteit kunnen hier terecht (verhuis midden juni 2021).
    • In de 'Lange Nieuwstraat' bieden we ondersteuning aan 23 cliënten die in 4 aaneengeschakelde huizen kunnen wonen (voorzien voor 2022).
    • In de 'Merodestraat' zullen 19 cliënten gehuisvest kunnen worden (voorzien voor 2022).
  • In de 'Galgestraat' en de 'Grote Nieuwedijkstraat' (ook in Mechelen) blijven we woonondersteuning bieden aan 20 cliënten.
  • Op Berkendries blijven 10 cliëntengroepen wonen: vooral ouderwordende cliënten en cliënten met een grotere zorgafhankelijkheid vinden er een plekje.


Elke cliënt die in Borgerstein woont, kan naast de orthoagogische ondersteuning ook een beroep doen op medische ondersteuning. We hebben een eigen team van verpleegkundigen en werken nauw samen met 3 huisartsen, een psychiater, een neuroloog en een orthopedist.