Collectief overlegorgaan

Het collectief overlegorgaan bewaakt de rechten van onze cliënten. De leden worden verkozen door de cliënten of hun wettelijke vertegenwoordigers voor een (hernieuwbare) termijn van 4 jaar. In de eerste plaats geeft Borgerstein heel wat achtergrondinformatie over thema’s die op dat moment aan de orde zijn. Zo informeren we het collectief overlegorgaan over de concrete werking. De gebruikers brengen zelf ook heel wat punten aan en doen suggesties.