Cliëntenraad

De cliëntenraad van de afdeling gehandicaptenzorg bestaat uit een aantal cliënten, de directeur gehandicaptenzorg, de algemeen orthoagoog en een afgevaardigde van het collectief overlegorgaan. De cliëntenraad behandelt overkoepelende thema’s die de cliënten aanbelangen